uản trị dựa vào tri thức PDF ✓ trị dựa

uản trị dựa vào tri thức PDF ✓ trị dựa

[PDF / Epub] ☃ uản trị dựa vào tri thức By Ikujiro Nonaka – Marjoriejane.co Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ choHiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ cho những nguồn lực uản lý truyền thông như đất đai vốn và nhân lựcHiểu được điều đó cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và uản lý tri.

uản pdf trị pdf dựa pdf vào ebok thức kindle uản trị kindle dựa vào mobile trị dựa vào ebok uản trị dựa vào tri thức EpubThức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda.


Thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda.

uản trị dựa vào tri thức PDF ✓ trị dựa

uản trị dựa vào tri thức PDF ✓ trị dựa

0 thoughts on “uản trị dựa vào tri thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *